ALGEMENE VOORWAARDEN “GASTENVERBLIJF DALEM”
IN HAPERT.

Wij heten u van harte welkom in “Gastenverblijf Dalem” op Dalem 19a te Hapert. Wij verzoeken u zich op de hoogte te stellen van onze Algemene Voorwaarden en Huisregels.

Algemeen
Chantal en Gordon zijn de verhuurders van Gastenverblijf Dalem (verder aangeduid als Gastenverblijf). Deze algemene Voorwaarden en Huisregels zijn van kracht zodra de reservering definitief is. Huurders dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben en minimaal 18 jaar of ouder te zijn.

Reserveren
U kunt bij ons zowel telefonisch, per e-mail en via ons boekingssysteem een reservering maken.
Na ontvangst van uw reserveringsverzoek krijgt u een definitieve bevestiging per e-mail toegestuurd en ontvangt u van ons een factuur. Uw reservering is pas definitief als u van ons een persoonlijke bevestigingsmail hebt  ontvangen en gelden de Algemene Voorwaarden en Huisregels.

Betaling
De factuur dient in zijn geheel overgemaakt te worden 2 maanden voor de aankomstdatum.
Indien uw reservering ligt binnen 2 maanden voor de aankomstdatum moet u het gehele factuurbedrag meteen aan ons overmaken. 
De actuele tarieven vindt u terug op onze website http://gastenverblijfdalem.nl

Annuleren
Mocht u onverhoopt niet in staat zijn om gebruik te maken van ons Gastenverblijf en uw geplande verblijf moet annuleren dan dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden.
Mocht deze vervelende situatie zich voordoen binnen twee weken voor de ingangsdatum van het verblijf dan zijn wij helaas genoodzaakt om 50% van de overeengekomen prijs aan u door te berekenen.
Bij annulering op de dag van de ingangsdatum, vervroegd vertrek of wanneer u niet komt opdagen dan berekenen wij 100% van de overeengekomen prijs aan u door.
Hiervoor ontvangt u een factuur. Het verschuldigde bedrag moet dan binnen 14 dagen over gemaakt zijn op het bankrekeningnummer van Gastenverblijfdalem.

Aankomst en vertrek
Bij aankomst dient u zich eerst te melden bij de verhuurder mits er geen afspraken zijn gemaakt over contactloos verblijf.
Ter legitimatie kan u gevraagd worden om uw paspoort of identiteitsbewijs te tonen.
Inchecken is mogelijk vanaf 15.00 uur. Graag horen wij de dag voor aankomst hoe laat u verwacht aan te komen, zodat er altijd iemand aanwezig is om u te ontvangen.
Op de dag van vertrek dient het gastenverblijf voor 11.00 uur vrij te zijn. Denk aan uw sleutel!
Alleen in overleg kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden.

Beschadigingen en vermissingen
U wordt aangeraden bij aankomst het gastenverblijf en de inventaris goed te inspecteren op beschadigingen en vermissingen. Als u beschadigingen of vermissingen constateert moet u deze direct aan de verhuurder melden. Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de verhuurder die niet het gevolg zijn van normaal gebruik of slijtage brengen wij bij huurders in rekening.

Uw verblijf
Om voor u een prettig verblijf te creëren hebben wij een paar huisregels opgesteld. Gasten van “Gastenverblijf Dalem” dienen zich te houden aan de huisregels. U vindt deze huisregels op de website  www.gastenverblijfdalem.nl onder het kopje ‘huisregels’ en in de informatiemap in het Gastenverblijf.
Verder zijn er nog een paar andere regels waar u zich als gast aan moet houden:
Geluidsoverlast, met name tussen 22.00 en 08.00 uur, dient te worden voorkomen.
Verplaatsen van meubilair, geluid- en televisieapparatuur is verboden.
– De beheerder heeft altijd het recht om de vakantiewoning te controleren en inspecteren.
– Gebruik van Gastenverblijf Dalem door derden is uitdrukkelijk verboden.
– Gasten dienen instructies van de beheerder op te volgen. De beheerder kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden, de huisregels of bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot het Gastenverblijf ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van de huurgelden.
– Huisdieren zijn niet toegestaan.

Aansprakelijkheid
De beheerder of verhuurder is niet aansprakelijk voor calamiteiten en schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers. Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in het Gastenverblijf zijn voor rekening van de huurders. Op het gebruik van onze website, de huurovereenkomst en het gebruik van het Gastenverblijf is het Nederlands recht van toepassing.

Disclaimer
De tekst op deze site is met de grootste zorg samengesteld. Gastenverblijf Dalem is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie die u van deze website haalt.
Het Gastenverblijf is ook niet aansprakelijk voor onjuistheden en onvolledigheden in de teksten op deze website. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
Het Gastenverblijf kan te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigingen en correcties aanbrengen in de website en in de algemene voorwaarden.
Noch het Gastenverblijf, noch medewerkers van het Gastenverblijf zijn aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg zijn van het gebruik van/of het vertrouwen op (informatie opgenomen in) de website.

Privacy
Gastenverblijf Dalem hecht veel waarde aan privacy. Het Gastenverblijf beschermt uw gegevens zo goed als mogelijk. Wij bewaren liefst zo min mogelijk van uw gevoelige gegevens. Persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Als bewaartermijn voor de gegevens hanteren wij de wettelijk voorgeschreven termijn van maximaal 2 jaar. Wilt u weten welke gegevens wij van u bewaren of wilt u gegevens laten verwijderen dan kunt u contact opnemen met het Gastenverblijf Dalem.
Wij handelen in overeenstemming met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en zullen uw gegevens alleen overdragen als we daartoe door de wet verplicht worden. Deze verklaring geldt alleen voor deze website.

 

Wij wensen u een relaxt en ontspannen verblijf toe in ons Gastenverblijf Dalem.

Chantal & Gordon